ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a POLC BOLT Kft. (székhelye: 9027 Győr, Csonka János utca 14, telephelye: 9027 Győr, Csonka János utca 14, a Győr Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett gazdasági társaság, cégjegyzékszám: Cg.08-09-015692, adószám: 14142417-2-08, a továbbiakban: Vállalkozó) és az Ügyfél által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

 

  1. Általános tudnivalók, a Felek közti szerződés létrejötte

1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a polcbolt-online.hu oldalon (a továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződében meghatározott Felek között jön létre.

1.2. A szerződés a Felek között csak magyar nyelven jöhet létre.

1.3. A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

1.4. A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A vállalkozásban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

1.5. A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: rendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerződés a Vállalkozó iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi. A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

1.6. Ügyfélszolgálat: POLC BOLT Kft.

  • Ügyfélszolgálati iroda helye: 9027 Győr, Csonka János utca 14.
  • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon 8:00-16:00
  • Telefonszám: 06 96 428 888
  • E-mail: info {kukac} polcnet.hu

   

  1. Regisztráció

2.1. A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció.

2.2. A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

  1. Megrendelés

3.1. A vállalkozásban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

3.2. Ha vásárlás előtt kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit az 1.6. pontban találja.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4. A termékek részletes leírás oldalán a kosárba teszem gombra kattintva lehet a megvásárolandó termékeket a bevásárló kosárba helyezni. A megrendelendő termékek darabszámát a kosár oldalon van lehetőség módosítani. Amennyiben valamilyen terméket ki szeretne venni a kosárból, úgy kattintson a kosár oldalon a termék neve mellett található X jelre!

3.5. A szállítási cím oldalon kell kiválasztania, hogy hova kéri a termék kiszállítását. Lehetősége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címet módosítani.

3.6. A szállítás menüpontban látható díjak csak Magyarországra történő kiszállításra vonatkoznak. A kiszállítást futárszolgálat biztosítja. Külföldre történő szállítási igény esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

3.7. A szállítási cím kiválasztása után a rendelés megerősítése oldalra jut. Itt, miután áttekintette a rendelése paramétereit és mindent rendben talált, a rendelés elküldése gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Az esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken keresztül van lehetőség. A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.

3.8. A vállalkozásban megrendelhető termékek árai változásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékekre nem vonatkozik.

3.9. A megrendelést a POLC BOLT Kft csak regisztrált Ügyféltől és akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan tölt ki, úgy hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A webáruházat, az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.10. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.11. A webáruház az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a webáruház ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

  1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A megrendelt terméket az Ügyfél a rendelés feladásakor kiválasztott szállítási módnak megfelelően személyesen is átveheti a Vállalkozó telephelyén. (Cím: 9027 Győr, Csonka János utca 14.)

4.2. A megrendelt termékeket cégünk igény esetén házhoz szállítja. A szállítás megfelelő védelmet biztosító csomagolásban történik. Kérjük, a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot!

Fontos, hogy a házhoz szállítás azt jelenti, hogy a kézbesítő cég vagy kollégánk a megrendelt árut a megadott címre szállítja, és ott átadja a megrendelőnek, vagy megbízottjának. A szállítási díjban nincs benne a termékek emeletre történő feljuttatása és összeszerelése.

A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat is! Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük, észrevételéről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk!

4.3. A megrendelt termékek a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időn belül kerülnek kiszállításra. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, úgy az Ügyfelet értesítjük a beszerzés és szállítás várható időpontjáról. A Vállalkozónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés az Ügyfelet az Ügyfélnél felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az előre egyeztetett időpontban az Ügyfél felelőssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon.

 

  1. Elállás, garanciális feltételek

5.1. A fogyasztót megilleti az elállási jog, azaz a szerződés egyoldalú megszüntetésének joga. Az elállási határidő alatt a fogyasztónak lehetősége van a terméket kipróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

Az elállási határidő a termék kézhezvételétől számított 14 nap, mely idő alatt indoklás nélkül elállhat a fogyasztó a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A webáruház a fogyasztó által kifizetett összeget 14 napon belül köteles a fogyasztó részére megtéríteni. A termék visszaszolgáltatásáról, és annak költségéről fogyasztó köteles gondoskodni. A webáruház azonban kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A szavatossági igény érvényesítésére a mindenkor hatályos Ptk. szabályai irányadóak, mely alapján kétéves elévülési határidő figyelembevétele lehetséges.

  

  1. Egyéb feltételek

6.1. A Vállalkozó az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetőek a Weboldal alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.

 

 

ELÁLLÁS JOGA ÉS SZAVATOSSÁG

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése minden esetben akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazolják. Minden a webáruházban leadott megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

A "Kapcsolat" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

 

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti, illetve letöltheti INNEN az Elállási Nyilatkozat Mintát. A vásárló átvételi dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vásárló viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A visszaút postaköltségét! Amennyiben a vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, abban az esetben az abból adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.

Kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles az Eladó a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni (melyet INNEN tud letölteni), egyúttal gondoskodnia kell a termék haladéktalan visszajuttatásáról.

Elállás esetén a POLC BOLT Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

Portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Az elállási jog gyakorlása esetén – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Elállási joggal csak magánszemélyek élhetnek, céges vásárlás esetén az elállási jog nem gyakorolható.

Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru vásárlása esetén sem, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, pl. egyedi kivitelezés, stb. esetén.

 

Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását írásban ügyfélszolgálatunk felé a honlapon található e-mail címen.

Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

 

Győr, 2022. március